Giỏ hàng

Hướng dẫn lắp đặt bộ H9

1:Hướng dẫn lắp micro 

Đầu tiên chũng ta sẽ cắm micro vào lỗ Microphone 1 hoặc microphone 2
2: lắp tai nghe 


tai nghe chúng ta sẽ cắm vào lỗ phone hoặc line out


3 :cắm dây live tream 

4 Dây lấy nhạc 

chúng ta có thể mở nhạc bằng dây hoặc kết nối blutooth 

5cắm nhạc từ máy tính hoặc cắm sạc 

6 HÌNH ẢNH LẮP TỔNG THỂ 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top